logo

هفت گرد، ویترین فروشگاه های ایران

طراحی و ساخت رایگان فروشگاه اینترنتی

طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان شما

مدت زمان برآورد شده برای ایجاد فروشگاهتان 6 الی 9 دقیقه برآورد شده است و برای ثبت اولین منو با کالا و یا خدماتتان 4 الی 7 دقیقه ، که در نتیجه شما می توانید بدون هیچ هزینه ای و فقط با صرف زمان 10 الی 16 دقیقه یک فروشگاه اینترنتی برای خود بسازید. هفت گرد سعی دارد این زمان را به حداقل برساند.

    توضیح بیشتر
عکس اول
×
عکس دوم
×
عکس سوم
×
عکس چهارم
×
عکس پنجم
×

11- شماره موبایل:

12- رمز برای ورود به فروشگاه و اضافه کردن کالا و خدمات می باشد.


ثبت فروشگاه به منزله قبول قوانین سایت از طرف شماست.
 
تعرفه